Huisregels winkelcentrum de Kopermolen

Winkelcentrum De Kopermolen is gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen. In dit kader is er een Collectief Winkelverbod van kracht en kan door de beveiliging van het centrum worden opgelegd aan veroorzakers van overlast.

In het winkelcentrum zijn zowel de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente als de huisregels van toepassing.

 1. Verboden voor (brom)fietsen
 2. Niet skaten of steppen voor kinderen van 5 jaar of ouder
 3. Honden aan de lijn
 4. Afval, sigarettenpeuken, kauwgom e.d. dienen te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbakken en asbakken
 5. Het veroorzaken van geluidsoverlast en/of het verstoren van de openbare orde en veiligheid is niet toegestaan
 6. Het gebruik van alcohol en/of drugs is niet toegestaan
 7. Niet voetballen/spelen
 8. Maximaal 5 km/h voor gemotoriseerde invalidenwagens
 9. Verboden te roken
 10. Hinderlijk samenscholen verboden
 11. Straatverkoop verboden

In het centrum kan video-, camera- en beeldregistratie worden toegepast.

Het is in het centrum niet toegestaan te demonstreren en politieke en/of geloof gerelateerde acties te ondernemen (waaronder bijvoorbeeld flyeren en/of gericht op deze onderwerpen het gesprek aangaan met de bezoekers van het winkelcentrum)

Het is tevens niet toegestaan posters aan te brengen aan gebouwen welke behoren tot winkelcentrum De Kopermolen. Deze zullen worden verwijderd op kosten van de afzender.

Alarmnummer bij onraad: 0900-8844

Alarmnummer bij calamiteiten: 0180-424442 en/of 06 43934553
t.n.v. Excellence Security

Telefoonnummer Van der Vorm: 010-4292614