Close
2317 PA LEIDEN Kopermolen 5
social@128.nl

Huisregels winkelcentrum de Kopermolen

Winkelcentrum De Kopermolen is gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen. In dit kader is er een Collectief Winkelverbod van kracht en kan door de beveiliging van het centrum worden opgelegd aan veroorzakers van overlast.

In het winkelcentrum zijn zowel de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente als de huisregels van toepassing.

  1. Verboden voor (brom)fietsen
  2. Niet skaten
  3. Honden aan de lijn
  4. Geen honden uitlaatplaats
  5. Geen geluidsoverlast
  6. Geen alcohol en drugs
  7. Niet voetballen / spelen
  8. Stapvoets rijden
  9. Verboden te roken
  10. Niet samenscholen

In het centrum kan video-, camera- en beeldregistratie worden toegepast.

Het is in het centrum niet toegestaan te demonstreren en politieke en/of geloof gerelateerde acties te ondernemen (waaronder bijvoorbeeld flyeren en/of gericht op deze onderwerpen het gesprek aangaan met de bezoekers van het winkelcentrum)

Het is tevens niet toegestaan posters aan te brengen aan gebouwen welke behoren tot winkelcentrum De Kopermolen. Deze zullen worden verwijderd op kosten van de afzender.

Alarmnummer bij onraad: 0900-8844

Alarmnummer bij calamiteiten: 0180-424442 en/of 06 43934553
t.n.v. Excellence Security

Telefoonnummer Van der Vorm: 010-4292614